Enterprise Vision

CHK Biotech zalaže se za dovođenje novih molekularnih dijagnostičkih tehnologija u korist zdravlja i sigurnosti hrane svih ljudi i od koristi za širu javnost.

1602137738257