Enterprise Vision

CHK Biotech je posvećen donošenju novih tehnologija molekularne dijagnostike u korist zdravlja svih ljudi i sigurnosti hrane, te u korist šire javnosti.

1602137738257